Login Form

Tips & Trucs

Verzamelen van gegevens
Voor het verzamelen van genealogische gegevens kun je putten uit diverse bronnen: één van de eerste bronnen kan zijn het trouwboekje van ouders-, grootouders of overgrootouders. Vandaar uit ga je verder met bijvoorbeeld het rondvragen in de naaste familie naar belangrijke gebeurtenissen. Als je die hebt, leg je de gegevens (bij voorbaat) al vast op papier met daarbij de bronvermelding.

Als je niet verder kunt binnen de familiekring, is er een mogelijkheid om via de diverse genealogische archieven gegevens te achterhalen. Eén van die archieven is bijvoorbeeld het Gemeentearchief van Amsterdam, gevestigd in gebouw De Bazel, aan de Vijzelstraat in Amsterdam.

Bij het zoeken in de archieven, heb je te maken met microfilm-fiches die gerangschikt staan op geboorte-, huwelijk- en overlijden. Je kunt ook in de diverse gebonden registers gegevens achterhalen. Heb je eenmaal een ingang gevonden, dan kun je verder.

Als je gaat zoeken in de klappers van microfilms van geboorte, huwelijk en overlijden, begin je met de 10-jaren tafels en vervolgens verder via de 1-jarentafels. In de laatstgenoemde kun je heel precies vinden wanneer en waar iemand geboren-, gehuwd en overleden is. Met andere woorden: je krijgt je informatie uit de opgemaakte akten van de gemeente.

Je kunt er best een hele dag zoet mee zijn. Kijk voor meer informatie op de site van het gemeentearchief:  http://stadsarchief.amsterdam.nl