Login Form

Introductie

Genealogie is niets meer en niets minder dan het nagaan van familierelaties tussen mensen en het daarna vastgeleggen ervan.  Het eerste begin van het vastleggen van een familie-relatie, begint (al) bij de geboorte: het kind wordt aangemeld bij de gemeente en hier wordt tevens vastgelegd wie de vader en de moeder is.

Een familierechtelijke betrekking ontstaat door geboorte (c.q. adoptie) of door huwelijk (c.q. partnerschapregistratie). Door geboorte komt verwantschap tot stand tussen het kind en de bloedverwanten van zijn vader en moeder. Door huwelijk ontstaat aanverwantschap van de ene partner met de familie van de andere partner. *

Je kunt op verschillende manieren beginnen met stamboomonderzoek: allereerst door in je naaste familie-kring gegevens te verzamelen over familie-leden en dit vervolgens op papier vast te leggen. Bronvermelding kan in dit stadium al heel nuttig zijn. Een andere vorm is het bezoeken van een gemeente-archief, waarbij je dan expliciet op zoek gaat naar ontbrekende gegevens.

Een goed hulpmiddel voordat je begint, is het "volgen" van de Basiscursus Stamboomonderzoek van de Open Universiteit (OU),  in samenwerking met het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG). Kijk voor meer informatie op de website www.ou.nl/gratis , onder het kopje "Cultuurwetenschappen" en klik op de link Basiscursus Stamboomonderzoek.

Meer informatie over genealogie vindt je op de overige pagina's van dit informatiemenu.

Veel succes!

*bron: cursus stamboomonderzoek Open Universiteit / CBG